Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

CERTIFICATS 

Els certificats del COAC per a licitacions d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA substitueixen el document acreditatiu de la garantia provisional. El certificat únicament es podrà emetre a nom de l'arquitecte col·legiat i societats inscrites al COAC. Només es pot sol·licitar en el cas de licitacions obertes o restringides, convocades per Infraestructures, sempre i quan la quantia, per arquitecte o societat i per procediment, no superi els 30.050,61 euros. En licitacions on l'import de la garantia provisional superi aquesta quantitat, el COAC lliurarà un certificat que respondrà per 30.050,61 euros, havent, l'arquitecte, d'aconseguir la resta de la quantia a través d'alguns dels mitjans que Infraestructures consideri suficients. En cas de trobar-se amb problemes informàtics, es pot enviar la sol·licitud a Secretaria.  
 
Recollida telemàtica: Els certificats es podran descarregar telemàticament si el sol·licitant disposa de signatura electrònica del COAC o DNI electrònic. Dins l'aplicació de la SECRETARIA VIRTUAL s'informa de la data límit exacta per poder sol·licitar els certificats d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA amb recollida telemàtica. Recordeu: Solament es poden obtenir certificats online amb Internet Explorer, tenir afegit “coac.net” com a lloc de confiança i configurat el navegador com a “vista de compatibilitat”.
Recollida presencial: Es poden recollir personalment a la demarcació, delegació o oficina seleccionades, o delegar en una altra persona, cas en que s'haurà d'emplenar i signar l'autorització corresponent, segons model disponible a Secretaria Virtual. Per recollir personalment el certificat a la seu de Barcelona (Plaça Nova 5), es recomana demanar-lo amb la suficient antelació (aprox. 72 h). Contacteu abans amb les secretaries respectives de les demarcacions i delegacions per conèixer amb quina antelació l’heu de demanar.

  

Si vostè és client d'un arquitecte o usuari d'un edifici i necessita un certificat haurà de sol·licitar-lo per escrit.

Demarcacions del COAC:

Barcelona: Plaça Nova 5 tel. 933067803 e-mail: secretaria@coac.cat
Tortosa: Berenguer IV, 26, pral. tel. 977441972 e -mail: secr.tor@coac.cat
Girona: Plaça Catedral 8 tel. 972412891 e -mail. secre.gir@coac.cat
Lleida: Canyeret 2 tel. 973228921 e -mail: junta.lle@coac.cat
Tarragona: Sant Llorenç 20-24 tel. 977249367 e -mail: secr.tar@coac.cat

Versió per a imprimirPDF version